Αυθαίρετα

 

Εχετε αυθαίρετες κατασκευές;

Με τον Ν.4014/2011 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια.
Στα αυθαίρετα ακίνητα ή στα ακίνητα με αυθαιρεσίες τα οποία δεν θα υπαχθούν στην ρύθμιση, απαγορεύεται στο εξής η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαίωματος εν ζωή. Επιπλέον θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που
προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Αυτοψία και αποτύπωση του χώρου
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων
  από την αρμόδια πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης
  υπαγωγής στην ρύθμιση
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Ελεγχος στατικής τρωτότητας
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
 • Σύνταξη σχεδίων κατόψεων και τομών
 • Υποβολή και διεκπαιρέωση φακέλου

  πατήστε εδώ για έναν δωρεάν υπολογισμό προστίμου